* Ana SayfaMBAPersonel SeçmeMeslek SeçimiDanışmanlıkEğitimlerBasında MBAReferanslarİletişim
* * *
MBA Danışmanlık kurumsal ve bireysel gelişim ihtiyaçlarınızı analiz etmek ve bu ihtiyaçları gidermek üzere profesyonel çözümler sunuyor...

İlkyardım Eğitim Programı

Amaç

İşyerinizde, evde, çevrenizde başta aileniz, iş arkadaşlarınız olmak üzere, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve yaralıların, acil ambulans ekipleri gelinceye, bir sağlık kurumuna ulaştırılıncaya kadar geçen sürede, hayatta kalmalarını ve oluşabilecek sakatlıkların önlenmesini sağlayacak bilgileri öğretmek.

Katılımcı

İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar. Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir "İlkyardımcı" nın bulundurulması zorunludur. Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir "İlkyardımcı" nın bulundurulması zorunludur.

İçerik / Konular

1. Genel ilkyardım bilgileri

İlkyardım nedir?
Acil tedavi nedir?
İlkyardımcı kimdir?
İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?
Hayat kurtarma zinciri nedir?
İlkyardımın ABC si nedir?

2. Hasta / Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
Hasta / yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
Hasta / yaralıların ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?
Hasta yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?
Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

3. Temel Yaşam Desteği

Solunum ve kalp durması nedir?
Temel yaşam desteği nedir?
Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?
Hava yolu tıkanıklığı nedir?
Dış kalp masajı nasıl yapılır?
Yapay solunum nasıl yapılır?
Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

4. Kanamalarda İlkyardım

Kanama nedir?
Kaç çeşit kanama vardır?
Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır?
Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?
Şok nedir?
Kaç çeşit şok vardır?
Şok belirtileri nelerdir?
Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Şok pozisyonu nasıl verilir?

5. Yaralanmalarda İlkyardım

Yara nedir?
Kaç çeşit yara vardır?
Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Ciddi yaralanmalar nelerdir?
Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6. Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım

Yanık nedir?
Kaç çeşit yanık vardır?
Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
Yanıklar nasıl derecelendirilir?
Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?
Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Donuk belirtileri nelerdir?
Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

7. Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım

Kırık nedir?
Kaç çeşit kırık vardır?
Kırık belirtileri nelerdir?
Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Burkulma nedir?
Burkulma belirtileri nelerdir?
Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
Çıkık nedir?
Çıkık belirtileri nelerdir?
Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?
Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Tespit yöntemleri nelerdir?

8. Bilinç Bozukluklarında İlkyardım

Bilinç kaybı nedir?
Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?
Havale nedir?
Havale nedenleri nelerdir?
Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sara krizi ( Epilepsi) nedir?
Sara krizinin belirtileri nelerdir?
Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kan şekeri düşüklüğü nedir?
Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

9. Zahirlenmelerde İlkyardım

Zehirlenme nedir?
Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?
10-HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM:
Hayvan ısırmaları neden önemlidir?
Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11. Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

12. Boğulmalarda İlkyardım

Boğulma nedir?
Boğulma nedenleri nelerdir?
Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

13. Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
Acil taşıma teknikleri nelerdir?
Sürükleme yöntemleri nelerdir?
Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)
Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?

Katılımcı Hedefleri

Bu semineri başarı ile tamamlayan her katılımcı;
 1. Hayati tehlike arz eden bir acil durum nasıl saptanır
 2. Nasıl ve ne zaman uygun bir şekilde acil tıbbi sistemi harekete geçirmeliyiz
 3. Acil durum neticesinde nasıl fark yaratılır.
 4. Normal kalp ve ciğer fonksiyonları
 5. Temel Hayat Desteği nasıl sağlanır
 6. Nefes yolunun tıkanması durumunda ne yapmak gereklidir (Boğulma)
 7. Kalp krizi ve/veya felç durumu için risk faktörleri nelerdir

Süre

16 Saat veya 40 saat Temel ve Standart İlk Yardım Eğitimleri konuları aynı olup, Standart İlk Yardım Eğitiminde konular daha detaylı ele alınmakta ve uygulamalar daha uzun sürelerde yapılmaktadır.

Araç - Gereç

Bilgisayar, Projeksiyon
Yazı Tahtası ve Kagıdı(Flip-Chart) 1
Yetişkin CPR Eğitim Mankeni
Çocuk CPR Eğitim Mankeni
Bebek CPR Eğitim Mankeni

İlkyardım Nedir?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlkyardım eğitiminin alınma zorunluluğu işyerlerinde ya da günlük yaşamda karşılaşılabilecek olağan üstü durumlarda insan hayatını devam ettirmeye yönelik çok basit olarak önlem almaktır. Yapılacak çok küçük bilinçli bir hareket zor durumda olan insanı yaşama döndürecek veya yaşamda kalmasını sağlayacaktır.

Kısaca sıralayacak olursak ilkyardımın amacı:

 • Yaşamı kurtarmak ve sürdürülmesini sağlamak
 • Durumun kötüleşmesini önlemek
 • Olaylar ölçüsünde iyileştirmeyi kolaylaştırmak

İlkyardım Eğitimi Niçin Önemlidir?

Beklemediğiniz bir anda çevrenizdeki birinin solunumunun ve/veya kalbinin durması durumunda müdahale etmek için çok az zaman vardır. Tıbbi yardımın beklenmesi sırasında kaybedilecek her dakika önemli iken, bu aşamada bilinçli ilkyardım hayat kurtaracaktır. Bu nedenle herkesin İlkyardımı bilmesinde fayda vardır. İlkyardım Eğitim Merkezleri" bu eğitimleri konularında uzman eğitmenlerle tüm Türkiye'ye yönelik olarak düzenlemektedir.

İlkyardım bilinciyle bu durumun büyük ölçüde düzeltilebilir. Ölüm ve sakatlanmaların azaltılması mümkün olur. Trafik kazlarında ölümlerin % 10 ilk 5 dk. da (bu vakaların % 18-25 i yeterli müdahale ile kurtarılabilecek vakalardır) % 50 kadarı ise ilk 30 dk da meydana gelmektedir. (bu vakaların % 18-25 i yeterli müdahale ile kurtarılabilecek vakalardır).

Günlük hayatta meydana gelen kaza ve hastalıklardan birçok insan zarar görmektedir. Ancak bunlardan daha acı olanı yanlış ilkyardım uygulamaları nedeniyle hastalara yarar yerine zarar verilmesidir. Yanlış ilkyardım uygulamaları hastaların iyileşmelerini geciktirmekte, sakat kalmalarına veya ölmelerine neden olmaktadır.

İlkyardım eğitimine harcanan kaynak ekonomik hayatı da kurtarmaktadır. Dolayısıyla ölüm ve sakatlanmaların üretime olumsuz etkilerini önlenebilmektedir.

Günümüzde acil tıbbi hastalıklar, kazalar, şiddet olayları ve afetler sık görülmektedir. Bu nedenle, hasta veya yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlıkları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için İLKYARDIM EĞİTİMİ zorunludur.

Yaralanma, ölüm olaylarının dördüncü ana nedenidir. Düşmeler en sık rastlanan yaralanma sebebi, trafik kazaları ise en ölümcül olanıdır.

Yasal Zorunluluk Vardır

İlkyardım Yönetmeliği'nin 16.maddesine göre 'Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her 10 personel için 1 olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az 'Temel İlkyardım Sertifikası' almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur'

Eğitim

 • Temel İlkyardım Eğitimi programı 2 gün (16 saat) veya 5 gün (40 saat) olarak verilmektedir.
 • Standart İlkyardım Eğitimi Kursu: (16 saattir ve Tüm Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar için zorunludur.)
 • Temel İlkyardım Eğitimi Kursu (40 saatlik olup kapsamı daha geniş ve daha çok uygulama içerdiğinden önerilmektedir.)
 • Kurs gün ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
 • Bu eğitim yeterliğe dayalı, yetişkin eğitim özelliklerine uygun olarak interaktif yöntemlerle yapılmaktadır.
 • Temel İlkyardım Eğitimlerine 15 yaşını doldurmuş, okuma yazma bilen herkes katılabilmektedir.
 • Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı eğitimci sertifikasına sahip deneyimli eğitimciler tarafından verilir.
 • Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş ve Sağlık Bakanlığıca onaylanmış İlkyardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.
 • Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik sınav sonrası katılımcılara 'İlkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı' verilmektedir.

*

 *IsGuvenligiUzmani.com.tr

*


*

 *Site içinde arama
Anahtar sözcük girin:

 *İş Kurumu Kanunu Gereğince!

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu Gereğince İş Arayanlardan Ücret Alınması Yasaktır!.

Şikayetleriniz İçin Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne Başvurabilirsiniz.

Adres:Türkiye İş Kurumu-Bursa İl Müdürlüğü
Üçevler Mahallesi, Esra S No:1, 16120 Nilüfer/Bursa

Tel:0224 225 15 15*
Ana SayfaMBAPersonel SeçmeMeslek SeçimiDanışmanlıkEğitimlerBasında MBAReferanslarİletişim

MBA Danışmanlık
Adres: Kırcaali Mah. Kayalı Sok. (Medicalpark Hastanesi Acil Giriş Karşısı) Onurtaş İş Merkezi, Kat:1 No:1, Fomara / Bursa
Tel: (+90) 224 252 41 33
Fax: (+90) 224 252 09 88
E-Posta: bilgi@mbadanismanlik.com

Yakamoz Yazılım

Site Tasarım:Yakamoz Yazılım
Her hakkı saklıdır. © 2004