* Ana SayfaMBAPersonel SeçmeMeslek SeçimiDanışmanlıkEğitimlerBasında MBAReferanslarİletişim
* * *
MBA Danışmanlık kurumsal ve bireysel gelişim ihtiyaçlarınızı analiz etmek ve bu ihtiyaçları gidermek üzere profesyonel çözümler sunuyor...

Danışmanlık Konularımız

Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı

ISO 9000,..01,..02 Yönetim Sistemi Standartları serisinin temel amacı; işletmelerde evrensel kabul görmüş Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. MBA Danışmanlık sunduğu Kalite Yönetim Sistemi danışmanlığı kapsamında işletmenin yapısına uygun sistemler geliştirmekte ve hizmetlerini analize dayalı projeler şeklinde sunmaktadır.

Danışmanlık

 • Organizasyon şemasının oluşturulması,
 • Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi,
 • Kalite hedefleri ve politikasının belirlenmesi,
 • ISO 900..01. ..02 Sistem Eğitiminin gerçekleştirilmesi,
 • ISO 900..01. ..02 Kalite Sisteminin kurulması ve kalite ekibinin yönlendirilmesi,
 • Gerekli olan iç/dış anketlerin yapılması,
 • Sürekli iyileştirme planlarının yapılması,
 • İç denetimin yapılması,
 • Düzeltici faaliyetlerin yapılması,
 • Kalite el kitabının hazırlanması,
 • Belgelendirme kuruluşuna müracaat edilmesi,
 • ISO 900..01. ..02 Kalite Yönetim Sistemi uygunluk belgesinin alınması.
iş güvenliği kitabı
İş Güvenliği ve Risk Değerlendirmeleri Uygulamaları
Kitabı satın almak için tıklayın!

İş Güvenliği Danışmanlığı ve Risk Analizi Uygulamaları

4857 Sayılı yasa gereği işyerlerinde personel çalıştıran işletmelerde yılda bir (periyodik olarak) İş Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesi yasal zorunluluktur. Ülkemizde iş kazalarının çok ağır bir boyutta seyretmesi, ülkeye, işyerlerine ve çalışanlara maddi manevi ağır külfetler getirdiğinden, iş yasalarında değişikliğe gidilmiş ve en son çıkan iş yasasıyla (Avrupa Birliğine uyum yasalarıyla beraber) çalışanların bilinçlendirilmesi ve bu sayede İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının en aza indirilmesi hedeflenmiştir.

Bursa'da bu konuda işletmelere bireysel olarak iş güvenliği danışmanlığı hizmetleri veriyoruz. Ayrıca iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile risk analizi eğitimleri ve uygulamalarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Merkezi (ÇASGEM) sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımızla gerçekleştirmekteyiz.

iş güvenliği eğitimi

Sistem ve Organizasyonel Geliştirme

Danışmanlık

 • Misyon, vizyon ve değerlerin oluşturulması,
 • Organizasyon şeması,
 • İş analizleri / Görev tanımları
 • İş ve bilgi akış şemaları,
 • İş tanımları,
 • Kurum kültürü analizi.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Danışmanlık

 • Yönetici ve çalışan temini,
 • Performans yönetim sistemi,
 • Kariyer planlama sistemi,
 • İş değerleme ve ücret sistemi
 • İnsan kaynaklarında verimlilik,
 • Çalışan memnuniyeti anketi
 • Çalışan, personel el kitabı.
 • Ödül yönetimi.

Eğitim Danışmanlığı

 • İşletmenizin eğitim departmanının oluşturulması, işlevsel hale getirilmesi ve sizin adınıza takibi,
 • Eğitim ihtiyacının belirlenmesi,
 • Alınan eğitimlerin verimliliğinin ölçülmesi,
 • Hangi eğitime kimlerin gideceğinin tespiti,

Proje şeklinde ele alınarak danışmanlık yapılmaktadır.

Verimlilik Uygulamaları Projesi

Mevcut alanınıza, mevcut personelinize, mevcut makine parkınıza bakıp da, çok iyi yada çok kötü bir yerde olduğunuzu düşünmeyin. Her zaman iyileştirmeye açık alanınız vardır. Sizinle çözüm ve başarı ortağı olalım. İçinde bulunduğunuz durumda size katma deDanışmanlıkğer yaratılarak israfların yok edilmesiyle, verimliliğinizin artacağını biz garanti ediyoruz. Şirketinizi inceleyelim, olayı bir proje bazında ele alalım. Sizlerle sonucu birlikte görelim. Bu konu ile ilgili çalışan danışmanlarımızın size söyleyecekleri var.

Bu tecrübeden sizde faydalanın!


*

 *IsGuvenligiUzmani.com.tr

*


*

 *Site içinde arama
Anahtar sözcük girin:

 *İş Kurumu Kanunu Gereğince!

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu Gereğince İş Arayanlardan Ücret Alınması Yasaktır!.

Şikayetleriniz İçin Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne Başvurabilirsiniz.

Adres:Türkiye İş Kurumu-Bursa İl Müdürlüğü
Üçevler Mahallesi, Esra S No:1, 16120 Nilüfer/Bursa

Tel:0224 225 15 15*
Ana SayfaMBAPersonel SeçmeMeslek SeçimiDanışmanlıkEğitimlerBasında MBAReferanslarİletişim

MBA Danışmanlık
Adres: Kırcaali Mah. Kayalı Sok. (Medicalpark Hastanesi Acil Giriş Karşısı) Onurtaş İş Merkezi, Kat:1 No:1, Fomara / Bursa
Tel: (+90) 224 252 41 33
Fax: (+90) 224 252 09 88
E-Posta: bilgi@mbadanismanlik.com

Yakamoz Yazılım

Site Tasarım:Yakamoz Yazılım
Her hakkı saklıdır. © 2004